Creant oportunitats, estem amb tú

Allotjament, menjar,farmacia i serveis al municipi

 

Es recomana portar-los a l'ECOPARC FIXE o L'ECOPARC MÒBIL (c/Adolfo Suarez de 16:30 a 18:30 dimarts)

Venta ambulant

25.02.2021

Dilluns venta de verdures i fruita a la Plaça badera d'Espanya