Venta ambulant

25.02.2021

Dilluns venta de verdures i fruita a la Plaça badera d'Espanya

Dimecres venta ambulant d'ous

Dijous venta ambulant de pollastre