Poliesportiu LA TERCIA

Poliesportiu 2024

IMPORTANT! Els adults que acompanyen als menors tindran que presentar el carnet o pagar l'entrada diaria encara que NO naden . 

Obrim el 22 de juny de 11.30 a 14:30 i de 16:30 a 20:30

Empadronats Cerdà o Torrella


Familiar (Tota la unitat familiar per sols 25€)


Jubilats i pensionistes majors de 65 anys

25€.  

       

15€


NO empadronats a Cerdà o Torrella


Familiar (Tota la unitat familiar per sols 40€) 


Jubilats i pensionistes majors de 65 anys
40€.


25€

Entrada individual diaria


     2€

Pagament

Per a obtindre el pase corresponent per a l'estiu del 2024 , hi ha que abonar al nº de compter ES11 0182 5941 4602 0046 0902 la tarifa corresponent, indicant el nom i cognom del titular i el concepte POLIESPORTIU 2024, amb el comprovant, acudir a l'ajuntament de Cerdà de dilluns a dijous de 12:00 a 14:00 i allí mateix s'expedirà el carnet a partir del 5 de juny.

Per als pagaments que corresponguen a EMPADRONATS, ompliran una declaració responsable al mateix ajuntament firmada per la persona que ostente la primera titularitat, en la que admet que les persones i les dades son verídiques, i que les persones que inclou al seu carnet, formen l'unitat familiar a Cerdà o Torrella .

L'ajuntament de Cerdà podrà comprovar d'ofici la veracitat d'aquestes dades i en cas de no ser verídiques, es retirarà automàticament el carnet del poliesportiu i pedrà la persona responsable, el dret de recuperar els dinés pagats. 


NORMATIVA

No es permet menjar, beure ni fumar al recinte excepte a les zones habilitades.

Hi ha que respectar les distancies de securetat.

Per a entrar hi ha que presentar el carnet.