Poliesportiu LA TERCIA

Poliesportiu 2021

Tancat a partir del 12-09-2021 fins a la propera temporada.


Empadronats Cerdà o Torrella


Familiar


Jubilats i pensionistes majors de 65 anys

25€.  

       

15€


NO empadronats a Cerdà o Torrella


Familiar


Jubilats i pensionistes majors de 65 anys
40€.


25€

Entrada individual diaria


     2€

Pagament

Per a obtindre el pase corresponent per a l'estiu del 2021 , hi ha que abonar al nº de compter ES11 0182 5941 4602 0046 0902 la tarifa corresponent, indicant el nom i cognom del titular i el concepte POLIESPORTIU 2021, amb el comprovant, acudir a l'ajuntament de Cerdà de dilluns a dijous de 12:00 a 14:00 i allí mateix s'expedirà el carnet.

Per als pagaments que corresponguen a EMPADRONATS, ompliran una declaració responsable al mateix ajuntament firmada per la persona que ostente la primera titularitat, en la que admet que les persones i les dades son verídiques, i que les persones que inclou al seu carnet, formen l'unitat familiar a Cerdà o Torrella .

L'ajuntament de Cerdà podrà comprovar d'ofici la veracitat d'aquestes dades i en cas de no ser verídiques, es retirarà automàticament el carnet del poliesportiu i pedrà la persona responsable, el dret de recuperar els dinés pagats. 


NORMATIVA

La normativa serà la vigent a la GVA relacionada amb la COVID19

L'aforament es llimitat i per tant, l'obtenció o posessió del carnet, no implica el poder accedir al recinte , aquest dret, ve superitat a les posibles ordres relacionades amb l'estat actual (covid19) i al mateix llimit de l'aforament.

No es permet menjar, beure ni fumar al recinte.

Hi ha que respectar les distancies de securetat.

Normativa        https://coronavirus.san.gva.es/es/inicio