Escoleta infantil Santa Teresa (Cerdà)

PREMATRÍCULA OBERTA

De 0 a 3 anys (Cerdà)

PREMATRÍCULA: Oberta

Matrícula: 

Alumnat máxim: 11

Títol mínim professorat: Mestre/a o equivalent

Reglament: Actualment en consulta pública

Convocatoria plaça a cubrir: Clica açí per vore el BOP

ANEX I (sol.licitut mestre/a)