Calendari escolar

Visto el calendario escolar de acuerdo con la Orden sobre los criterios generales fijados por la Conselleria de Educación del curso académico 2022-2023. Atendido a que por parte del Claustro del Colegio Rural Agrupado La Costereta, mediante escrito de fecha 18 de julio de 2022 propone como días no lectivos para el curso 2022-2023, los siguientes: 

 31 de octubre de 2022 

 9 de diciembre de 2022 

 17 de marzo de 2023

Siendo aprobados en pleno el 26 de septiembre de 2022


Calendari laboral

2023

Dies festius locals 17 de març,  17 d'abril. 

Díes festius CV

Article únic
Es declaren, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a l'any 2023, dies inhàbils, a efectes laborals retribuïts i no recuperables, les dates que s'esmenten a continuació:6 de gener, Epifania del Senyor
7 d'abril, Divendres Sant
10 d'abril, Dilluns de Pasqua
1 de maig, Festa del Treball
24 de juny, Sant Joan
15 d'agost, Assumpció de la Mare de Déu
9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya
1 de novembre, Tots els Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
8 de desembre, Immaculada Concepció
25 de desembre, Nativitat del Senyor 

2022