TREBALLADORA SOCIAL

29.09.2021

* HORARI: atenció al públic dimecres, d'11 a 14 hores.

* FUNCIONS:

1.- Atenció directa a les persones, familiars i associacions o col·lectius.

2.- Informació, orientació i assessorament a la població i universalitat d'accés.

3.- Detecció de les necessitats de la població.

4.- Realització de visites d'atenció seguiment i informació domiciliàries.

5.- Planificació, disseny i avaluació de programes i projectes.

6.- Aplicació del catàleg de prestacions i cartera.

7.- Coordinació tècnica amb altres persones professionals.

8.- Derivació i acompanyament als servicis específics.

9.- Elaboració d'informes.

10.-Planificación, programació i seguiment de servicis i prestacions.

11.- Obertura, tramitació, seguiment i tancament dels expedients.