EEIIA (EQUIP ESPECIALIZAT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA)

29.09.2021

*HORARI: dijous de 12,30 a 15 hores.

*FUNCIONS:

Este equip específic té caràcter interdisciplinari, és d'àmbit municipal, i seran els Servicis Socials d'Atenció Primària Bàsica els encarregats de la derivació de les intervencions que consideren pertinents.

L'objectiu és la intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents per part de professionals especialitzats i que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc (amb declaració o sense) , desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i amb quantes altres persones es considere necessari intervindre per a aconseguir el o els objectius establits en el pla de treball.

Les actuacions dins de la intervenció podran ser individuals, familiars o grupals i es realitzaran a través de les tècniques d'orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia, i la finalitat de les quals serà la consecució dels objectius plantejats després de la valoració i diagnòstic de la situación.