Assessor Jurídic

29.09.2021

El servici serà prestat als usuaris sempre prèvia derivació d'un altre membre de l'equip de serveis socials. No serà per demanda directa dels usuaris.

1.- Atenció , assessorament, seguiment i acompanyament a persones,

2.- Assessorament i informació en dret sociolaboral, dret civil, dret administratiu i penal.

3.- Ús de tècniques de mediació.